By Kate Parvis, Toastmasters Agora 75, blogger-in-chief for the D59 2023 Conference

Er was eens een ervaren Toastmaster genaamd Dirk. Soms deed hij alsof er een steekje los zat. Als zijn collega-toastmasters een evenement organiseerden, plaatste hij zelf de zaak op de lange baan, terwijl hij de kat uit de boom keek. Toch staan de beste stuurlui aan wal en zou hij vanaf de zijlijn vrijelijk kritiek en advies geven, met de deur in huis vallend.

Op een regenachtige dag, tijdens het eten in een café met een drankje alsof een engel op zijn tong plaste, zag Dirk Anna, een nieuw lid van zijn club, voorbijlopen. Hij schreeuwde naar haar: ‘Hallo, Anna! Kom bij me zitten. Het regent pijpestelen.” Anna’s felgekleurde haar zat tegen haar hoofd geplakt van de regen. Dirk vroeg: “Ben je van de trap gevallen?”

Waarop Anna, met een blik op Dirks kale kop, antwoordde: “Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Een man met boter op zijn hoofd moet uit de zon blijven.”

Dirk: “Eigenlijk loop ik op mijn tandvlees.”

Anna: “Nu breekt mijn klomp! Kijk naar jezelf, je bent zo gezond als een vis! Je zou ons moeten helpen dit evenement te organiseren. Evenementen organiseren zoals bij Toastmasters heb je onder de knie! “Ik kan er anders geen chocola van maken”.

Dirk: “OK nu komt de aap uit de mouw. Dat varkentje gaan we zeker wassen.”

Anne: “Dank je! Ik ben zeker met mijn neus in de boter gevallen vandaag!”

Literal English translation

There was once an experienced Toastmaster named Dirk. Sometimes he acted like he had a stitch loose. When his fellow toastmasters were organizing an event, he would always put things on the long track, while watching the cat come out of the tree. Still, the best helmsmen are ashore, and he would freely proffer criticism and advice from the sidelines, falling with the door into the house.

One rainy day, while eating at a café as if an angel were peeing on his tongue, Dirk saw Anna, a new member of his club, walk by. He shouted out to her, “Hello, Anna! Come sit with me. It’s raining pipe-stems.” Anna’s brightly colored hair was plastered to her head from the rain. Dirk asked, “Did you fall down the stairs?”

To which Anna replied, sending a glance at Dirk’s bald pate,

“What have I got hanging on my bike now? A man who has butter on his head should stay out of the sun.”

Dirk: “Actually, I’m walking on my gums.”

Anna: “Now my wooden shoe is breaking! Look at you, you’re as healthy as a fish! You should be helping us organize this event. You have Toastmaster event organization under the knee! As for me, I can’t make any chocolate from that.”

Dirk: “Now, I think the monkey comes out of the sleeves. OK. We will certainly get that piglet washed.”

Anna: “Thank you! I sure fell with my nose in butter today!”

Colloquial English translation

There was once an experienced Toastmaster named Dirk. Sometimes he acted a little strange. When his fellow Toastmasters were organizing an event, he would always procrastinate, while waiting to see which way the wind was blowing. Still, he was an incorrigible back-seat driver, and would freely proffer criticism and advice from the sidelines, without beating around the bush.

One rainy day, while immensely enjoying a meal at a café, Dirk saw Anna, a new member of his club, walk by. He shouted out to her, “Hello, Anna! Come sit with me! It’s raining cats and dogs.” Anna’s brightly colored hair was plastered to her head from the rain. Dirk asked, “Having a bad hair day?”

To which Anna replied, sending a glance at Dirk’s bald pate, “What now? Look who’s talking!”

Dirk: “Actually, I’m on my last leg.”

Anna: “I find that very hard to believe! You’re as healthy as an ox! You should be helping us organize this event. You have Toastmaster event organization down cold! But it’s all Greek to me.”

Dirk: “I guess the cat’s out of the bag. OK, I’ll take care of it.”

Anna: “Thank you! I’m sure in the right place at the right time today!”